Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
7741Add To WorkbookÇalışma Kitabına Ekle
7742entire workbookçalışma kitabının tamamı
7743task forceçalışma kolu
7744Work fileÇalışma kütüğü
7745exercise idçalışma no
7746working hours, business hoursçalışma saatleri
7747Across WorksheetsÇalışma Sayfaları Boyunca
7748fill across worksheetsçalışma sayfaları boyunca doldur
7749fill across worksheetsçalışma sayfalarını doldur
7750working capitalçalışma sermayesi
7751working hoursçalışma süresi
7752working sheetçalışma tablosu
7753working date, date workedçalışma tarihi
7754exercise typesçalışma türleri
7755exercise typeçalışma türü
7756working and identity cardçalışma ve kimlik karnesi
7757execution timeçalışma zamanı
7758exercisenameçalışmaadı
7759changeworkgroupçalışmagrubunudeğiştir
7760exerciselogidçalışmagünlükno
7761to studyçalişmak
7762active programçalışmakta olan program
7763exercisesçalışmalar
7764exerciseidçalışmano
7765exercisetypeçalışmatürü
7766exercisetypeidçalışmatürüno
7767to stop workingçalışmayı bırakmak
7768control runçalışmayı kontrol et
7769workshopçalıştay
7770execute, execçalıştır

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir