Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
7981weeversçarpan balığıgiller
7982multiplier effectçarpan etkisi
7983weeversçarpanbalığıgiller
7984rabbit fishçarpanbalık
7985factorization, factorisationçarpanlara ayırma
7986crossçarpı
7987luridçarpıcı
7988wryçarpık
7989bandy legsçarpık bacaklar
7990bandy-leggedçarpık bacaklı
7991askewçarpık bir şekilde
7992distortionçarpıklık
7993multiplicandçarpılan
7994crossedçarpılı
7995conformable matricesçarpılır matrisler
7996fact, factorialçarpinim
7997palpitationçarpıntı
7998to slamçarpıp kapamak
7999collisions, collisionçarpışma
8000collision detectionçarpışma algılaması
8001collision excitationçarpışma ile uyarma
8002collision probabilityçarpışma olasılığı
8003anticollision systemçarpışma-önler sistem
8004collision frequencyçarpışma sıklığı
8005collision detectçarpışma sinyali
8006to clashçarpışmak
8007collisionsçarpışmalar
8008distortçarpıtmak
8009percussion, bump, multiplicationçarpma
8010to multiply, to bang, to impinge, to plonk, to conk, to run intoçarpmak

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir