Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
8101cd digitalcd dijital
8102cd digital volcd dijital sesi
8103cd labelcd etiketi
8104cd input levelcd giriş düzeyi
8105cd input metercd giriş ölçer
8106cd input levelcd giriş seviyesi
8107cd inputcd girişi
8108cd in volumecd girişi sesi
8109cd qualitycd kalitesi
8110cd musiccd müziği
8111cd music propertiescd müziği özellikleri
8112cd audio volcd müzik sesi
8113cd playercd okuyucu
8114cd player accessorycd okuyucu donatısı
8115About CD PlayerCD Okuyucu Hakkında
8116cd metercd ölçer
8117cd boot diskcd ön yükleme diski
8118cd boot diskcd önyükleme disketi
8119cd-r drivecd-r sürücüsü
8120cd-rom performance datacd-rom başarım verisi
8121cd-rom titlecd-rom başlığı
8122cd-rom controllerscd-rom denetleyicileri
8123cd-rom disccd-rom disk
8124cd-rom disccd-rom diski
8125cd-rom-playercd-rom-okuyucu
8126cd-rom volumecd-rom sesi
8127cd-rom mutecd-rom sessiz
8128cd-rom drivercd-rom sürücü
8129cd-rom drivercd-rom sürücüsü
8130cd-rw drivecd-rw sürücüsü

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir