Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
8611double outlineçift anahat
8612duplicate keysçift anahtar
8613double spaceçift aralık
8614double spacing, double-spacingçift aralık bırakma
8615double spaceçift aralık (satır aralığı)
8616double spacing linesçift aralıklı çizgiler
8617double braceçift ayraç
8618dual-homed gatewaysçift bağlantı noktalı geçit bilgisayarı
8619double-headedçift başlı
8620diagonal two-headed arrowçift başlı çapraz ok
8621Two-headed arrowÇift başlı ok
8622Horizontal Two-headed ArrowÇift başlı Yatay ok
8623double clickçift basma
8624double byteçift bayt
8625double-byte coded fontçift baytla kodlanmış yazı tipi
8626double-byte character-set (dbcs)çift baytlık karakter takımı
8627double spaceçift boşluk
8628androgyneçift cinsiyetli
8629double waveçift dalga
8630double wavyçift dalgalı
8631double checkçift denetim
8632dual controllerçift denetleyici
8633dual floppy systemçift disket sürücülü sistem
8634duplicate buttonsçift düğmeler
8635double ended synchronization, double-ended synchronizationçift düğümlü eşzamanlama
8636double precisionçift duyarlık
8637double precisionçift duyarlıklı
8638doubleçift duyarlıklı kayan nokta
8639paired appendageçift ek
8640dual port memoryçift erişimli bellek

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir