Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
8641even parityçift eşlik
8642even parity checkçift eşlik denetimi
8643double faultçift hata
8644double speedçift hızda
8645double-speed drivesçift hızlı sürücüler
8646doubleacuteçift ınce
8647binominalçift isimli
8648dual processorçift işlemci
8649even functionçift işlev
8650Alt keyçift işlevli tuş
8651pelecypodaçift kabuklular
8652double solidçift kalın
8653double close quoteçift kapama tırnağı
8654double squareçift kare
8655double deckerçift katlı otobüs
8656even harmonicçift katsıklık (harmonik)
8657double borderçift kenarlıklı
8658even breakçift kesikli
8659doubleçift kesinlikli kayan nokta
8660duplicate id valueçift kimlik değeri
8661french bedçift kişilik yatak
8662double rootçift kök
8663duplicateçift kopya
8664to duplicateçift kopya çoğaltmak
8665double bracketçift köşeli ayraç
8666bold doubleçift koyu
8667bipolarçift kutuplu
8668extended range twin engine operation (ETOPS )çift motorlular için uzatılmış menzil operasiyonları
8669even pageçift numaralı sayfa
8670even page footerçift numaralı sayfa altbilgisi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir