Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
8731double ringçift zil sesi
8732double peakçift zirve
8733farmer, cultivator, bucolicçiftçi
8734doublewaveçiftdalga
8735biorthogonalçiftdikgen
8736bilinear interpolationçiftdoğrusal aradeğerleme
8737bilinear formçiftdoğrusal biçim
8738doubleçifte
8739double precisionçifte duyarlı
8740dual trigger contractçifte etki yaratan sigorta poliçesi
8741dual cableçifte kablo
8742turkish delight with hard consistencyçifte kavrulmuş
8743overbookingçifte rezervasyon
8744dualçifteş
8745dual boolean operationçifteş boole işlemi
8746dualityçifteşlik
8747dipoleçiftkutup
8748couplesçiftler
8749pairing, barrancoçiftleşme
8750to breedçiftleşmek
8751farm, ranch, barnçiftlik
8752livestockçiftlik hayvanları
8753ranchingçiftlikçilik
8754bimetallic instrumentçiftmetalli alet
8755bimetal thermometerçiftmetalli sıcaklıkölçer
8756doublewordçiftsözcük
8757do field click (keyname)çıfttikla
8758dofieldclick macroçifttıkla makrosu
8759doubleclickçifttıklatma
8760bilateral controlçiftyanlı eşzamanlama

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir