Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
8791interest groupçıkar grubu
8792pusherçıkarcı
8793extractorçıkarıcı alet
8794dismountedçıkarıldı
8795dismountingçıkarılıyor
8796preferred sharesçıkarılmış hisse senetleri
8797issued capitalçıkarılmış sermaye
8798inferenceçıkarım
8799to cast offçıkarıp atmak
8800uniting of interestsçıkarların birleştirilmesi
8801expulsionçıkarma
8802dropout colorçıkarma rengi
8803to remove, to produce, to extract, to derive, to emit, to puke, to detach, to expunge, to oust, to unmount, to put out, to subtract, to bring outçıkarmak
8804inferenceçıkarsama
8805to inferçıkarsamak
8806ejectçıkart
8807transfer, raising, landingcıkartma
8808decalcomaniaçıkartma sanatı
8809ejectçıkartmak
8810exitingçıkılıyor
8811eaves, protrusion, salienceçıkıntı
8812ledgeçıkıntı kaya tabakası
8813to protrudeçıkıntı yapmak
8814protrudingçıkıntılı
8815output, exit, ascentçıkış
8816angle of departureçıkış açısı
8817exit routineçıkış altprogramı
8818output deviceçıkış aygıtı
8819ascent lineçıkış çizgisi
8820Add Exit EffectÇıkış Efekti Ekle

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir