Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
871FlowchartSortAkışçizelgesiSıralama
872fluidakışkan
873viscosity, fluidityakışkanlık
874flowmeterakışölçer
875crepeakıtma
876to pour liquidakıtmak
877to flushakıtmak (yüzü)kı
878white sea breamakkaragöz
879incandescentakkor
880glow dischargeakkor boşalma
881incandescent lampakkor lamba
882to come to mindakla gelmek
883to connoteakla getirmek
884to call into questionakla soru getirmek
885reasonableakla uygun
886rationalizationakla uygunlaştırma
887plausibleakla yatkın
888sanelyakla yatkın biçimde
889to acquitaklamak
890mentalakli
891collected, sane, staidaklı başında
892airheadedaklı bir karış havada
893disorderedakli hasta
894You are on my mind.Aklımdasın.
895to evokeaklına getirmek
896to dislike sb. opinionaklına tükürmek
897to sway, to cozenaklını çelmek
898to flow, to pour, to get lost quicklyakmak
899acneakne
900accordionakordeon

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir