Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
9061to nailçivilemek
9062peaveyçivili kereste kancası
9063tweetcıvıltı
9064brillçivisizkalkan balığı
9065Indigo, bluingçivit
9066anilçivitotu
9067to hit the nail on the headçiviyi kafasından vurmak
9068dewçiy
9069dewyçiyli
9070drawçiz
9071draw unselectçiz seçimi kaldır
9072drawbracketçizayraç
9073grilled meatballscızbız köfte
9074table, chartçizelge
9075charting embedder (wingraph)çizelge / grafik katıştırıcı
9076chart optionsçizelge seçenekleri
9077to tabulateçizelgelemek
9078tabulatorçizelgeleyici
9079diagramçizenek
9080graphicsçizeylem
9081Graph, diagram, chart, Graphicçizge
9082graphicsçizgeleme
9083determinant of a graphçizgenin belirteni
9084graphical, graphicçizgesel
9085line, dashçizgi
9086dashedçizgi biçimi
9087Format LineÇizgi Biçimlendir
9088cartoon, animated cartoonçizgi film
9089Format Line GroupÇizgi Grubunu Biçimle
9090line weightçizgi kalınlığı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir