Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
9121chart formatçizim biçimi
9122drawing rulerçizim cetveli
9123drawing characterçizim damgası
9124drawing characterçizim karakteri
9125drawing gridçizim kılavuz çizgileri
9126drawing gridçizim kılavuzları
9127Graphics modeÇizim kipi
9128drawing commandçizim komutu
9129drawing objectsçizim nesneleri
9130Align Drawing ObjectsÇizim Nesnelerini Hizala
9131drawing objectçizim nesnesi
9132Format Drawing ObjectÇizim Nesnesi Biçimlendir
9133copy drawing objectçizim nesnesi kopyala
9134Graphics resolutionÇizim netliği
9135chart utilityçizim olanağı
9136graphics segmentçizim parçası
9137graphics windowçizim penceresi
9138drawing selectionçizim seçimi
9139graphics symbol setçizim simge takımı
9140graphics hierarchyçizim sıradüzeni
9141digitizerçizim tablası
9142diagram designçizim tasarımı
9143graphics primitiveçizim temel öğesi
9144drawing canvasçizim tuvali
9145drawing defaultsçizim varsayılanları
9146graphics data format (GDF) fileçizim veri biçim kütüğü
9147graphics data file (GDF)çizim veri kütüğü
9148drawing failedçizim yapılamadı
9149chart layoutçizim yerleşim düzeni
9150drawnudgedownçizimaşağııtele

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir