Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
9331very sweetçok tatlı
9332multi-hullçok tekneli
9333meticulousçok titiz
9334weirdoçok tuhaf bir kişi
9335very saltyçok tuzlu
9336multinational character setçok uluslu karakter kümesi
9337extended playçok uzun çalma
9338Multi-speed EuropeÇok Vitesli Avrupa
9339close upçok yakın
9340very soonçok yakında
9341Bless you!Çok yaşa
9342antediluviançok yaşlı kimse
9343versatileçok yönlü
9344Omni bearing indicator (OBI)çok yönlü gösterge
9345wearyçok yorgun
9346High loadÇok yük
9347very high frequency (VHF)çok yüksek ferkans
9348vhfçok yüksek frekanslar
9349very high frequency direction finding (VDF)çok yüksek frekanslı yön bulma
9350ultra high frequency (UHF)Çok yüskes frekanslar
9351agoneçok zaman önce
9352to havoc ofçok zarar vermek
9353aconitineçok zehirli bir alkaloit
9354big businessmançok zengin bir işadamı
9355tycoonçok zengin ve etkin işadamı
9356paddlefish familyçokdişli-mersinbalığıgiller
9357polycyclic fishesçokdönüşsel balıklar
9358dry cottage cheeseçökelek
9359salad with cottage cheese, green olives, onion and tomatoçökelekli zeytin
9360sedimentationçökelme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir