Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
9721distributed architecturedağıtık mimari
9722distributed circuitdağıtık öğeli devre
9723distributed parameter systemdağıtık parametreli sistem
9724distributed aplicationdağıtık uygulama
9725distributed databasedağıtık veritabanı
9726distributed amplifierdağıtık yükselteç
9727deployabledağıtılabilir
9728dispatcheddağıtıldı
9729deployed statedağıtılma durumu
9730retained earnings, accumulated earningsdağıtılmamış karlar
9731undistributed earningsdağıtılmamış kazançlar
9732unallocated surplusdağıtılmamış olumlu fark
9733distributed, decentralizeddağıtılmış
9734distributed networkdağıtılmış ağ
9735distributed data processingdağıtılmış bilgi işlem
9736decentralized computer networkdağıtılmış bilgisayar ağı
9737distributed information systemdağıtılmış bilişim dizgesi
9738distributed frame alignment signaldağıtılmış çerçeve kenetleme işareti
9739distributed processingdağıtılmış işlem
9740distributed computing environment (dce)dağıtılmış ışlem ortamı
9741decentralized operationdağıtılmış işletim
9742distributed osdağıtılmış işletim sistemi
9743decentralizationdağıtılmış kılma
9744decentralized architecturedağıtılmış mimari
9745distributed circuitdağıtılmış öğeli devre
9746distributed automation editiondağıtılmış otomasyon baskısı
9747distributed systemdağıtılmış sistem
9748distributed applicationdağıtılmış uygulama
9749distributed databasedağıtılmış veritabanı
9750distribution, allocation, deployment, dispatchdağıtım

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir