Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
10051mainstay, anchor pointdayanak noktası
10052baselessdayanaksız
10053documents based ondayanan belgeler
10054BaseDayandığı
10055durable, tough, persistence, sturdydayanıklı
10056persistent chemicalsdayanıklı kimyasallar
10057enduringnessdayanıklılık
10058endurance testdayanıklılık sınaması
10059endurabledayanılabilir
10060intolerabledayanılamaz
10061endurance testdayanım testi
10062cooperation, solidaritydayanışma
10063staminadayanma gücü
10064to endure, to lean, to recline, to abut, to excruciatedayanmak
10065to imposedayatmak
10066uncledayı
10067anignmousdayneli
10068skinheaddazlak
10069dbase filesdbase dosyaları
10070dbase filedbase dosyası
10071dbase iii databasedbase iii veritabanı
10072dbase iv databasedbase iv veritabanı
10073dbase iv or vdbase iv veya v
10074as dBASEdBASE olarak
10075dbc toolbardbc araç çubuğu
10076dbcs wordsdbcs sözcükleri
10077dbms namedbms adı
10078dbms versiondbms sürümü
10079Direct current (DC)DC
10080dc device resetdc aygıt sıfırla

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir