Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
10141impairmentdeğer düşüklüğü
10142impairment testdeğer düşüklüğü testi
10143impairment lossdeğer düşüklüğü zararı
10144value correctiondeğer düzeltimi
10145error editing valuedeğer düzenleme hatası
10146valuation accountsdeğer düzenleyici hesaplar
10147Add ValueDeğer Ekle
10148call by valuedeğer ile çağrı
10149value engineeringdeğer mühendisliği
10150denominationdeğer/ölçü birimi
10151confirm value deletedeğer silinmesini onayla
10152error creating valuedeğer yaratma hatası
10153obsolescencedeğer yitirme
10154value chaindeğer zinciri
10155evaluatedeğerbıç
10156error in valuedeğerde hata var
10157edit valuedeğeri düzenle
10158error renaming valuedeğeri yeniden adlandırma hatası
10159to depreciatedeğerini düşürmek
10160worthless inventoriesdeğerini kaybetmiş stoklar
10161valuationdeğerleme
10162valuation errorsdeğerleme hataları
10163valuation-unity principledeğerlemede birlik ilkesi
10164evaluatedeğerlendir
10165assessment, evaluation, appraisaldeğerlendirme
10166benchmark (test)değerlendirme deneyi
10167evaluation copydeğerlendirme kopyası
10168assessordeğerlendirme yapan kişi
10169to considerdeğerlendirmek
10170fill valuesdeğerleri doldur

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir