Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
10231variance balance sheetsdeğişim bilançoları
10232exchange ratedeğişim oranı
10233mutantdeğişime uğramış
10234changedeğişimi
10235calculus of variationsdeğişimler hesabı
10236Hide Variations (Bold, Italic, etc.)Değişimleri Gizle (Koyu, ıtalik, vs.)
10237analysis of variancedeğişinti çözümlemesi
10238disk packdeğişir disk paketi
10239variable, argumentDeğişken
10240dynamic host configuration protocol (dhcp)değişken ana sistem ayarlama protokolü
10241anisochronousdeğişken aralıklı eşzamanlı
10242variable production overheadsdeğişken genel üretim giderleri
10243variable overhead variancedeğişken genel üretim giderleri sapması
10244variable expensesdeğişken giderler
10245variable working capitaldeğişken işletme sermayesi
10246variable cost ratiodeğişken maliyet oranı
10247variable cost methoddeğişken maliyet yöntemi
10248variable plansdeğişken planlar
10249anisochronousdeğişken zaman aralıklı
10250capriciousnessdeğişkenlik
10251exchangeddeğişme
10252to exchange, to fluctuate, to varydeğişmek
10253dynamic adaptive routingdeğişmelere uyumlu sevk
10254interchangeablydeğişmeli olarak
10255fixed, constantdeğişmez
10256fixed spaced fontdeğişmez aralıklı yazıtipi
10257fixed spaced fontdeğişmez aralıklı yazıyüzü
10258fixed-height characterdeğişmez boylu karakter
10259fixed point representationdeğişmez nokta gösterim
10260fixed pointdeğişmez noktalı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir