Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
10261fixed storagedeğişmez saklama alanı
10262hard page breakDeğişmez sayfa sonu
10263fixed system fontdeğişmez sistem yazıtipi
10264constant strategydeğişmez strateji
10265hard column breakdeğişmez sütun sonu
10266constancydeğişmezlik
10267changeddeğışti
10268change, exchange, alternate, change todeğiştir
10269change then finddeğiştir ve bul
10270changed bydeğiştiren
10271by modifieddeğiştirene göre
10272bymodifieddeğiştirenegöre
10273parameterdeğiştirge
10274changerdeğiştirici
10275changer errorsdeğiştirici hataları
10276changer datadeğiştirici verileri
10277changeddeğiştirildi
10278changeddeğiştirildiği
10279changedeğiştirilebilir
10280Revisable-Form TextDeğiştirilebilir Biçimli Metin
10281global characterdeğiştirilebilir damga
10282change what menudeğiştirilecek menü
10283change icondeğiştirilecek simge
10284can't changedeğiştirilemez
10285fixed-size spacedeğiştirilemez aralık
10286changed sizedeğiştirilen boyut
10287changed linesdeğiştirilen çizgiler
10288changed filedeğiştirilen dosya
10289date modifieddeğiştirilme tarihi
10290changeddeğiştirilmiş

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir