Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
10381gratedemir parmaklık
10382Iron CurtainDemir Perde
10383griddledemir tava
10384alpenstockdemir uçlu dağcı sopası
10385fixed assetdemirbaş
10386fixturedemirbaş eşya
10387Asset CategoryDemirbaş Kategorisi
10388boilerplate textdemirbaş metin (şablonlar)
10389Asset IDDemirbaş No
10390Asset TrackingDemirbaş Takibi
10391AssetsDemirbaşlar
10392blacksmith, smith, smithydemirci
10393atlantic tripletaildemirci balığı
10394forgedemirhane
10395tamarinddemirhindi
10396anchoragedemirleme yeri
10397ferrous, ferricdemirli
10398rail mapdemiryolları haritası
10399railroad, railwaydemiryolu
10400branch linedemiryolu kol hattı
10401rail traveldemiryolu seyahati
10402crosstiedemiryolunda rayları destekleyen çapraz bağlayıcı ayraçlardan biri
10403infusiondemleme
10404to steam, to steepdemlemek
10405tea potdemlik
10406outmodeddemode
10407obsolescencedemode olma
10408demodulatedemodülasyon
10409demographics, demographydemografi
10410democracydemokrasi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir