Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
10531controlled systemdenetlenen dizge
10532controlled loaddenetlenen yük
10533checkingdenetleniyor
10534AuthenticatedDenetlenmiş
10535controlled slipdenetlenmiş kayma
10536filter checkeddenetlenmiş süzgeç
10537AuditDenetlerken
10538supervisingdenetleyen
10539controllerdenetleyici
10540controller resistancedenetleyici direnci
10541checkersdenetleyiciler
10542experimentdeney
10543experimental designdeney planı
10544beakerdeney şişesi
10545experimental designdeney tasarımı
10546empiricismdeneycilik
10547a posteriorideneyden sonra
10548experiencedeneyim
10549certificate of experience (C of E)deneyim belgesi
10550verseddeneyimli
10551experimentationdeneyleme
10552experimentationdeneyler yapma
10553experimental aircraft association (EAA)deneysel (kendiyapım) uçak birliği
10554experimental standard deviationdeneysel standart sapma
10555equilibrium, Balance, steady state, poiseDenge
10556balance beamdenge aleti
10557balance relaydenge bağlağı
10558balance wheeldenge çarkı
10559equilibrium statedenge durumu
10560balancing speed, free-running speeddenge hızı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir