Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
10891etatismdevletçilik
10892devnode flagsdevnode bayrak
10893inheritdevral
10894assigneedevralan kimse
10895Inherited FromDevralındığı Yer
10896circuit, cir.devre
10897circuit switchingdevre anahtarlama
10898circuit synthesisdevre bireşimi
10899circuit analysisdevre çözümlemesi
10900disableddevre dışı
10901disabled devicedevre dışı aygıt
10902disabled (link)devre dışı (bağlantı)
10903disable, deactivatedevre dışı bırak
10904disablingdevre dışı bırakılıyor
10905to disabledevre dışı bırakmak
10906confirm disabledevre dışı bırakmayı onayla
10907disabled (gpo)devre dışı (gpo)
10908disabled actionsdevre dışı kalmış işlemler
10909disabled itemsdevre dışı öğeler
10910board, circuit boarddevre kartı
10911circuit breaker, circuit-breakerdevre kesici
10912time sharedevre mülk
10913circuit elementdevre öğesi
10914circuit synthesisdevre sentezi
10915circuit typedevre türü
10916disabledevreden çıkar
10917disableddevreden çıkarılmış
10918to unmountdevreden çıkarmak
10919disableddevredışı
10920circuitsdevreler

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir