Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
1081field widthalan genişliği
1082field entryalan girdisi
1083field shadingalan gölgeleme
1084Area ChartAlan Grafiği
1085Area Chart AutoFormatAlan Grafiği Otomatik Biçim
1086Area ChartAlan Grafik
1087Area GroupAlan Grubu
1088Format Area GroupAlan Grubunu Biçimle
1089field contentsalan içeriği
1090find in fieldalan içinde bul
1091field markalan imi
1092domain namesalan isimleri
1093field charactersalan karakterleri
1094Area IDAlan Kimliği
1095buyeralan kişi
1096field codesalan kodları
1097Area codeAlan kodu
1098dial area codealan kodu çevir
1099Area Code RulesAlan Kodu Kuralları
1100dial area codealan kodunu çevir
1101field protectionalan koruması
1102domain usernamealan kulanıcı adı
1103fieldsetalan kümesi
1104field strength indicatoralan kuvveti göstergesi
1105field listalan listesi
1106field list panealan listesi bölmesi
1107field list propertiesalan listesi özellikleri
1108Hide Field ListAlan Listesini Gizle
1109field numberalan numarası
1110field has focusalan odaklı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir