Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
11221dynamic mappingdinamik eşleme
11222dynamic updatedinamik güncelleştirme
11223dynamic error coefficientdinamik hata katsayısı
11224dynamic html, dynamic html (dhtml)dinamik html
11225dynamic programmingdinamik izlenceleme
11226dynamic comparedinamik karşılaştırma
11227dynamic resource allocationdinamik kaynak ayırma
11228hot link, dynamic linkdinamik link
11229dynamic modeldinamik model
11230dynamic measurementdinamik ölçüm
11231dynamic prioritydinamik öncelik
11232dynamic gamedinamik oyun
11233dynamic programmingdinamik programlama
11234dynamic deletedinamik silme
11235dynamic sqldinamik sql
11236dynamic datadinamik veri
11237dynamic data exchange (dde)dinamik veri değiş tokuşu (dvd)
11238dynamic data exchange (dde)dinamik veri değiş tokuşu (dvdt)
11239dynamic data exchange (dde)dinamik veri değişimi
11240dynamic responsedinamik yanıt
11241dynamic allocationdinamik yer ayırma
11242dynamitedinamit
11243dynamismdinamizm
11244dinosaurdinazor
11245youthful, sprydinç
11246religious, godly, devoutdindar
11247suppressingdindirmek
11248blasphemousdine küfreden
11249dinghydingi
11250spindledingil

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir