Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
11521disk timedisk zamanı
11522disk write errordiske yazma hatası
11523borderoutsidedışkenarlık
11524FloppyDisket
11525disk namedisket adı
11526diskette titledisket başlığı
11527Format DiskDisket Biçimle
11528Formatting DiskDisket Biçimleme
11529Format Disk ErrorDisket Biçimleme Hatası
11530confirm format diskdisket biçimleme onayı
11531Format DiskDisket Biçimlendir
11532Formatting DiskDisket Biçimlendiriliyor
11533change disksdisket değiştir
11534Floppy disk controllersDisket denetleyicileri
11535disk filedisket dosyası
11536disk requireddisket gerekli
11537Floppy modeDisket Kipi
11538copy diskdisket kopyala
11539copying diskdisket kopyalama
11540copy disk errordisket kopyalama hatası
11541confirm copy diskdisket kopyalama onayı
11542disk copy extensiondisket kopyalama uzantısı
11543copying diskdisket kopyalanıyor
11544Floppydisket kullanarak
11545create diskdisket oluştur
11546erasing diskdisket siliniyor
11547diskette systemdisket sistemi
11548Floppy DriveDisket Sürücü
11549disk drive fulldisket sürücü dolu
11550Floppy DriveDisket Sürücüsü

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir