Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
1141field specific switchalana özgü anahtar
1142fieldnamealanadı
1143fieldsizealanboyutu
1144find in fieldalanda bul
1145edit fieldalanı düzenle
1146domain suffixalanı son eki
1147Ignore FieldAlanı Yoksay
1148Any Part of FieldAlanın Herhangi Bir Bölümü
1149swathesalanlar
1150display fieldsalanları göster
1151fieldlistalanlistesi
1152spatial closurealansal yasak
1153AREASALANSAY
1154open seaalarga
1155to step backalarga etmek
1156alarumalarm
1157Alarm OnAlarm Açık
1158Alarm On/OffAlarm Açık/Kapalı
1159alarm signalalarm işareti
1160Alarm TimeAlarm Saati
1161Alarm SoundAlarm Sesi
1162Alarm DateAlarm Tarihi
1163alarm systemalarm tertibatı
1164compound, blend, alloy, amalgamation, alloyalaşım
1165alloy steelalaşımlı çelik
1166Alaskan Standard TimeAlaska Standart Saati
1167Alaskan Daylight TimeAlaska Yaz Saati
1168turkish stylealaturka
1169irony, scoff, jeer, sneer, fleer, jape, ridiculealay
1170to josh, to deride, to flout, to scoff, to razz, to fleer, to ridicule, to bemockalay etmek

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir