Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
11701error reading directorydizin okuma hatası
11702create index, create an indexdizin oluştur
11703Indexing, IndexedDizin Oluşturma
11704failed to indexdizin oluşturma hatası
11705Index MakerDizin Oluşturucu
11706IndexedDizin oluşturuldu
11707IndexingDizin oluşturuluyor
11708Index PropertiesDizin Özellikleri
11709directoriesdizin sayısı
11710delete index, Index Deletedizin sil
11711directory deletedizin silme
11712confirm directory deletedizin silme onayı
11713indexed sequential accessdizin sıralı erişim
11714indexed sequential filedizin sıralı kütük
11715indexed sequential methoddizin sıralı yöntem
11716directory querydizin sorgusu
11717directory serversdizin sunucuları
11718Index ServerDizin Sunucusu
11719Index BaseDizin Tabanı
11720directory typedizin türü
11721Index and TablesDizin ve Tablolar
11722directory structuredizin yapısı
11723create directory, create indexdizin yarat
11724creates a directorydizin yaratır
11725index registerdizin yazmacı
11726directory locationdizin yeri
11727Get Dir PathDizin Yolunu Al
11728Index OverviewDizine Genel Bakış
11729error creating the directorydizini yaratma hatası
11730directory locationdizinin yeri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir