Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
11851direct inward dialing, direct dial inwardsdoğrudan dahili arama
11852direct dialling indoğrudan dahili numara arama
11853direct wavedoğrudan dalga
11854direct exchangedoğrudan değiş tokuş
11855direct manipulationdoğrudan değiştirme
11856direct outward dialing (dod)doğrudan dışarı arama
11857direct disk accessdoğrudan disk erişimi
11858direct access, dedicated accessdoğrudan erişim
11859direct access storage devicedoğrudan erişimli saklama aygıtı
11860direct mappeddoğrudan eşleştirilmiş
11861direct effectdoğrudan etki
11862direct enabledoğrudan etkinleştir
11863direct acting instrumentdoğrudan eylemli alet
11864direct billingdoğrudan faturalama
11865hot line servicedoğrudan hat hizmeti
11866direct hfdoğrudan hf
11867HTML DirectDoğrudan HTML
11868direct raydoğrudan ışın
11869direct cable connectiondoğrudan kablo bağlantısı
11870direct cable connection applicationdoğrudan kablo bağlantısı uygulaması
11871direct-comparison method of measurement, direct comparison method of measurementdoğrudan karşılaştırmalı ölçüm yöntemi
11872direct instruction, immediate instructiondoğrudan komut
11873direct userdoğrudan kullanıcı
11874direct measurementdoğrudan ölçme
11875direct method of measurementdoğrudan ölçüm yöntemi
11876direct reportsdoğrudan rapor verdikleri
11877direct reportsdoğrudan raporlar
11878direct electionsdoğrudan seçimler
11879direct serial dialupdoğrudan seri hat üzerinden aramalı
11880direct thermaldoğrudan sıcaklık

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir