Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
12061indirect experience (product)dolaylı tecrübe
12062directdolaysız
12063direct address, immediate addressdolaysız adres
12064direct wavedolaysız dalga
12065direct acting instrumentdolaysız eylemli alet
12066direct raydolaysız ışın
12067direct instructiondolaysız komut
12068direct measurementdolaysız ölçme
12069immediate datadolaysız veri
12070fill, fillin, fill-indoldur
12071to block updoldurarak kapatmak
12072filldoldurma
12073fill styledoldurma biçemi
12074fill patterndoldurma deseni
12075fill effectsdoldurma efektleri
12076fill-in enableddoldurma etkin
12077fill characterdoldurma karakteri
12078fill colordoldurma rengi
12079fill styledoldurma stili
12080to fill, to pad, to stuff, imbue, to congestdoldurmak
12081fill-in fielddoldurulacak alan
12082fill-in boxdoldurulacak kutu
12083filling cellsdoldurulan hücreler
12084filled-in informationdoldurulmuş bilgi
12085filled shadowdoldurulmuş gölge
12086filled griddoldurulmuş kılavuz
12087stuffed eggsdoldurulmuş yumurta
12088stuffed olivesdoldurulmuş zeytin
12089chargingdolduruluyor
12090fill, fillerdolgu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir