Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
12181pigletdomuz yavrusu
12182porcinedomuza benzer
12183hogwashdomuzlara yedirilecek mutfak artıkları
12184boaryeardomuzyılı
12185frost, underpantsdon
12186frostydon yemiş
12187hardware, rigdonanım
12188hardware checkdonanım aksaklığı
12189Hardware DetectionDonanım Algılaması
12190fax detecteddonanım algılandı
12191hardware checkdonanım arızası
12192hardware compatibilitydonanım bağdaşırlığı
12193HW RevisionDonanım Bilgisi
12194Hardware CheckDonanım Denetimi
12195Add HardwareDonanım Ekle
12196Hard IO errorDonanım GÇ hatası
12197hardware requirementsdonanım gereksinimleri
12198hardware monitordonanım gözleyici
12199hardware securitydonanım güvenliği
12200Hardware Failure, Hardware Error, Hard ErrorDonanım Hatası
12201hardware requirementsdonanım isterleri
12202Hardware accelerationDonanım ivmesi
12203hardware characterdonanım karakteri
12204hardware layerdonanım katmanı
12205Hardware IDDonanım Kimliği
12206Hardware IdsDonanım Kimlikleri
12207Hardware Installation Wizard ErrorDonanım Kurma Sihirbazı Hatası
12208Hardware ListsDonanım Listeleri
12209hard-wired logic, hard wired logicdonanım mantığı
12210Hardware ProfilesDonanım Profilleri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir