Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
12481file folderdosya klasörü
12482FPOSDOSYA_KONUM
12483file locationsdosya konumları
12484file locationdosya konumu
12485copy file, copyf iledosya kopyala
12486file copydosya kopyalama
12487file copy errordosya kopyalama hatası
12488file copiesdosya kopyalama ışlemleri
12489file copy engine errordosya kopyalama merkezi hatası
12490file copying problemdosya kopyalama sorunu
12491file not copieddosya kopyalanamadı
12492copying a filedosya kopyalanıyor
12493file protectiondosya koruması
12494file in usedosya kullanımda
12495file setdosya kümesi
12496file recoverydosya kurtarma
12497file listdosya listesi
12498file list errordosya listesi hatası
12499building file listdosya listesi oluşturuluyor
12500file menudosya menüsü
12501file_textdosya_metni
12502file mru menudosya mru menüsü
12503file_numdosya_no
12504File numberDosya numara
12505FREADDOSYA_OKU
12506file_read_eadosya_okuma_ea
12507file read errordosya okuma hatası
12508As FileDosya Olarak
12509file criteriadosya ölçütü
12510create filesdosya oluştur

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir