Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
12541file deletionsdosya silme ışlemleri
12542confirm file deletedosya silme onayı
12543file systemdosya sistemi
12544Hide File System buttonDosya Sistemi düğmesini gizle
12545file system featuresdosya sistemi özellikleri
12546file system attributesdosya sistemi öznitelikleri
12547file system compatibilitydosya sistemi uyumluluğu
12548file systemsdosya sistemleri
12549end of filedosya sonu
12550end of file label, end-of-file labeldosya sonu etiketi
12551file serverdosya sunucusu
12552error connecting to file serverdosya sunucusuna bağlanma hatası
12553connected to file serverdosya sunucusuna bağlı
12554drag filedosya sürükle
12555file save versiondosya sürüm kaydet
12556file versionsdosya sürümleri
12557file versiondosya sürümü
12558file filterdosya süzgeci
12559file filteringdosya süzme
12560filetable fulldosya tablosu dolu
12561file interchange formatdosya takas biçimi
12562file descriptiondosya tanımı
12563file datedosya tarihi
12564error moving filedosya taşıma hatası
12565confirm file movedosya taşıma onayı
12566confirm file movedosya taşımayı onayla
12567file terminalsdosya terminalleri
12568extension, file typedosya tipi
12569Close all filesDosya tümünü kapat
12570Save allDosya tümünü kaydet

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir