Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
1261alphabetic characteralfabetik damga
1262alphabetic stringalfabetik dizgi
1263alphabetic codealfabetik kod
1264Alphabetical ListAlfabetik Liste
1265Alphabetic numbersAlfabetik rakamlar
1266alphabetic wordalfabetik sözcük
1267alphamericalfanümerik
1268alphanumericalfasayısal
1269alphanumeric characteralfasayısal damga
1270alphanumeric cursoralfasayısal imleç
1271Alphanumeric/Numeric/DateAlfasayısal/Sayısal/Tarih
1272Alphanumeric sortAlfasayısal sıra
1273Alphanumeric sortingAlfasayısal sıralama
1274alphanumeric dataalfasayısal veri
1275perceptionalgı
1276Detect!Algıla!
1277detectionalgılama
1278detection erroralgılama hatası
1279sensory canalalgılama kanalı
1280detect modealgılama modu
1281to detectalgılamak
1282detectablealgılanabilir
1283detected devicesalgılanan aygıtlar
1284detected hardwarealgılanan donanım
1285detected configalgılanan yapılandırma
1286detectedalgılandı
1287detectablealgılanır
1288detectoralgılayıcı
1289detecting instrumentalgılayıcı alet
1290Adjust detectorAlgılayıcı ayarı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir