Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
12901display status informationdurum bilgisini göster
12902status bardurum çubuğu
12903display status bardurum çubuğunu görüntüle
12904Hat SwitchDurum Düğmesi
12905attitude indicator (AI)durum göstergesi
12906to laydurum koymak
12907status boxdurum kutucuğu
12908connect stateduruma bağlan
12909by statusduruma göre
12910check statusdurumu denetle
12911enable on stopdurunca etkinleştir
12912pose, posture, poiseduruş
12913trialduruşma
12914courtroomduruşma salonu
12915honest, frank, righteous, aboveboarddürüst
12916above board, aboveboarddürüstçe
12917honestydürüstlük
12918drusedürzi
12919dream, showerduş
12920to showerduş almak
12921dreamworkdüş çalışması
12922to dreamdüş görmek
12923shower gelduş jeli
12924disappointed, chagrineddüş kırıklığına uğramış
12925disappointingdüş kırıklığına uğratan
12926duchessdüşes
12927vertical, portrait, perpendiculardüşey
12928vertical redundancy checkdüşey hata denetimi
12929fandüşgün
12930to dotedüşgün olmak

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir