Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
13231sürrealist İspanyol ressamdali
13232sürrealist İspanyol ressamdalış
13233to plunge, to divedalmak
13234depositdepozit
13235rectifierdogrultucu
13236redr
13237thoughtdüşünce
13238gümrüksüzduty free
13239sensitiveduyarlı
13240DVDdvd
13241contingente bağlı
13242to condole with-e başsağlığı dilemek
13243to assimilate to-e benzetmek
13244able toe bilmek
13245e size sheete boyutlu sayfa
13246e sizee boyutu
13247e size sheete boyutu kağıt
13248e size sheete boyutu sayfa
13249to exalt at-e çok sevinmek
13250to attend toe dikkat etmek
13251toe doğru
13252addicted to-e düşgün olmak
13253to commend to-e emanet etmek
13254to come to-e gelmek
13255to, according toe göre
13256angry with-e gücenmiş
13257(Y/N) [Y](E/H) [E]
13258(Y/N) [N](E/H) [H]
13259toe kadar
13260to set out to...'e kalkışmak

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir