Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
13501extended attribute errorek öznitelik hatası
13502auxillary scaleek pul
13503extended selectionek seçim
13504extra sort keyek sıralama anahtarı
13505supplementary liability insuranceek sorumluluk sigortası (SLI)
13506addenda dictionaryek sözlük
13507additional considerationek teminat
13508extra ballek top
13509alternative shiftek tuş işlemi
13510overheadek yük
13511AnnoEkaçıklama
13512AnnotationEditEkAçıklamaDüzenle
13513to rule outekarte etmek
13514Has AttachmentsEki Var
13515sownekili
13516sownekilmiş
13517OctoberEkim
13518plantationekim alanı
13519cropekin
13520deactivateekinliğini kaldırma
13521team, squad, gangekip
13522teamworkekip çalışması
13523equipment makeekipman modeli
13524equipment failureekipman yetersizliği
13525coprocessorekişlemci
13526to be ashamedekişmek
13527Add, Add to, Include, Attach, AppendTo, Append ToEkle
13528joint, elbow, articulatioeklem
13529ankylosiseklem kaynaşması
13530arachnideklembacaklı türü

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir