Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
13621homeekran başı
13622display memoryekran belleği
13623display cycleekran çevrimi
13624screenshotekran görüntüsü
13625display cardekran kartı
13626display commandekran komutu
13627Hide Screen Saver pageEkran Koruyucu sayfasını gizle
13628display fileekran kütüğü
13629display elementekran öğesi
13630display driverekran sürücüsü
13631display typeekran türü
13632change display typeekran türünü değiştir
13633flash screenekran yanıp sönsün
13634Print Screen keyEkran Yaz tuşu
13635display fontekran yazıtipi
13636Access ScreenEkrana Eriş
13637to displayekrana getirmek
13638As Shown on ScreenEkranda Göründüğü Gibi
13639Best for On-Screen ViewingEkranda görünüm için en iyi şekilde
13640erase drawing on screenekrandaki çizimleri sil
13641data on screenekrandaki veri
13642change displayekranı değiştir
13643to maximizeekranı kaplamak
13644black screenekranı karart
13645blacks/unblacks the screenekranı karart/olduğu gibi bırak
13646clear screenekranı temizle
13647bottom of the screenekranın altı
13648energy saving features of monitorekranın enerji koruma özellikleri
13649shielded line pairekranlı hat çifti
13650Axis, pivotEksen

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir