Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
13651Axis TitleEksen Başlığı
13652Axis TitlesEksen Başlıkları
13653center lineeksen çizgisi
13654Add axisEksen ekle
13655Format Axis TitleEksen Etiketini Biçimle
13656Axes EnableEksen Etkinleştir
13657Axis ActionsEksen Eylemleri
13658axileeksen ile alakalı
13659axis grid lineseksen ızgara çizgileri
13660axis translation lineeksen kaydırma çizgisi
13661Axis positionEksen konumu
13662axis_numeksen_num
13663axis rangeeksen yayılma alanı
13664to abduceeksenden uzaklaştırmak
13665adaxialeksene bitişik
13666axialeksenel
13667axial symmetryeksenel bakışım
13668Format AxisEkseni Biçimle
13669Format AxisEkseni Biçimlendir
13670AxisEksenler
13671Format AxisEksenleri Biçimlendir
13672Axeseksenli
13673negative, sour, acetouseksi
13674sour creamekşi krema
13675sour cream sauce, smitane sauceekşi krema sosu
13676cathodeeksi kutup
13677sour cabbageekşi lahana
13678sour milkekşi süt
13679downward biaseksi yanlılık
13680electron, elektroneksicik

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir