Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
1351citation, quotealıntı
1352token filealıntı kütüğü
1353block quotationalıntı öbeği
1354to quotealıntı yapmak
1355to fetchalıp getirmek
1356to carry offalıp götürmek
1357AutoIndex on ImportAlırken Otomatik Diz
1358bidalış
1359purchase pricealış fiyatı
1360lower-of-cost-or-market method (lcm)alış fiyatı veya piyasa fiyatından düşük olanı ile değerleme
1361cost of purchasealış maliyeti
1362destinationalış noktası
1363spreadalış-satış farkı
1364exchange-startalış veriş başlangıcı
1365usualalışılagelmiş
1366habitalışkanlık
1367accustomalışkın
1368familiarization periodalışma devresi
1369to orientate, to get used to, to be used toalışmak
1370inuredalışmış
1371exercisealıştırma
1372shakedown cruisealıştırma seferi
1373to acclimatize, to break inalıştırmak
1374deal, shoppingalışveriş
1375shopping bagalışveriş çantası
1376shopping center, shopping centrealışveriş merkezi
1377department store (specify)alışveriş merkezi (tanımlayın)
1378shopping cartalışveriş sepeti
1379to go shoppingalışveriş yapmak
1380buyorsellpricealışveyasatışfiyatı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir