Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
13831electrodynamic instrumentelektrodinamik alet
13832electrodynamic meterelektrodinamik enerjiölçer
13833electroerosionelektroerozyon
13834electroluminescenceelektroışıma
13835electrokineticselektrokinetik
13836electrolytic capacitorelektrolitik sığaç
13837electromagnetic fieldelektromanyetik alan
13838electromagnetic compatibilityelektromanyetik bağdaşırlık
13839electromagnetic pulse (emp)elektromanyetik darbe
13840electromagnetic screenelektromanyetik ekran
13841electromagnetic screenelektromanyetik siper
13842emission securityelektromanyetik sızma güvenliği
13843electromagnetic compatibilityelektromanyetik uyumluluk
13844electromagnetic screenelektromanyetik zırh
13845electromechanical deviceelektromekanik aygıt
13846electromechanical relayelektromekanik röle
13847electromechanical filterelektromekanik süzgeç
13848electromotive force (e.m.f.)elektromotor kuvvet
13849electronelektron
13850electron mirrorelektron aynası
13851electron cloudelektron bulutu
13852electron multiplierelektron çoğaltıcısı
13853electron beamelektron demeti
13854electron gaselektron gazı
13855cathode rayselektron ışınları
13856electron/ion avalancheelektron/iyon çığı
13857electron shellelektron kabuğu
13858electron lenselektron merceği
13859electron microscopeelektron mikroskobu
13860electron emissionelektron salımı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir