Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
14131culminationen son noktaya erişme
14132count lasten son sayım
14133final resulten son sonuç
14134bring to fronten üste getir
14135optimal, Best Fit, optimumen uygun
14136Best Fit SizeEn Uygun Boyut
14137AutoFit SelectionEn Uygun Genişlik
14138AutoFitEn Uygun Yükseklik
14139closesten yakın
14140best friendsen yakın arkadaşlar
14141eldesten yaşlı
14142newesten yeni
14143Freshest CRLEn Yeni CRL
14144the pooresten yoksul
14145the highest, supremeEn yüksek
14146edit maxen yüksek değeri düzenler
14147Highest SpeedEn Yüksek Hız
14148hardesten zor
14149enablewins resolutionenablewins çözünürlüğü
14150fool, goofyenayi
14151very foolenayi dümbeleği
14152Indexendeks
14153rareender
14154endif instructionendif yönergesi (wordbasic)
14155fear, concern, apprehension, trepidation, bugbearendişe
14156bugabooendişe kaynağı
14157to worryendişelenmek
14158anxious, carewornendişeli
14159apprehensivenessendişelilik
14160anxiouslyendişeyle

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir