Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
14161IndonesianEndonezce
14162IndonesiaEndonezya
14163IndonesianEndonezya Dili
14164IndonesianEndonezyaca
14165induction coilendüksiyon sargısı
14166inductanceendüktans
14167indulgenceendüljans
14168IndustryEndüstri
14169industrial engineeringendüstri mühendisliği
14170IndustrialEndüstriyel
14171industrial controlendüstriyel denetim
14172industrial air conditioningendüstriyel klimatizasyon
14173industrial mallsendüstriyel pazarlar
14174energyenerji
14175energy gapenerji aralığı
14176energy bandenerji bandı
14177jouleenerji birimi jul
14178energy distributionenerji dağılımı
14179energy balanceenerji dengesi
14180energy levelenerji düzeyi
14181energy outputenerji eldesi
14182energy functionalenerji işlevsisi
14183energy quantumenerji nicemi
14184energy smartenerji tasarruflu
14185energy saveenerji tasarrufu
14186energy efficiencyenerji verimi
14187dissipation of energyenerji yitimi
14188power managementenerji yönetimi
14189achromycinenfeksiyonları tedavi etmede kullanılan bir tür antibiyotik
14190superb, delicious, delightfulenfes

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir