Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
14221artichoke rice, minced meat, onion, parsley and lemon juice topped with egg and lemon sauceenginar dolması
14222whelpenik
14223long runeninde sonunda
14224to cogitateenine boyuna düşünmek
14225broadside antennaenine ışımalı anten
14226brother in lawenişte
14227best estimatoreniyi kestirici
14228optimizationeniyileme
14229injectionenjeksiyon
14230to injectenjekte etmek
14231debris, wreckageenkaz
14232AlignToShortestEnKısayaHizala
14233minimizeenküçültme
14234latitude, latitude (lat)enlem
14235broadwiseenlemesine
14236butt endenli uç veya sap
14237nape, scruff, napeense
14238to indulge oneself doing no workense yapmak
14239to catchenselemek
14240to be caughtenselenmek
14241incestensest
14242instituteenstitü
14243instrumentenstrüman
14244enthalpyentalpi
14245intellectualentelektüel
14246enter keyenter tuşu
14247plotentrika
14248entropy codingentropi kodlaması
14249BestFitEnUygun
14250AlignToTallestEnUzunaHizala

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir