Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
14341Hide Access Control PageErişim Denetim Masasını Gizle
14342Access ControlErişim Denetimi
14343Access Control (DECnet)Erişim Denetimi (DECnet)
14344Access Control (TCP/IP)Erişim Denetimi (TCP/IP)
14345control accesserişim denetle
14346access perioderişim dönemi
14347actuatorerişim düzeneği
14348Actuator PowerErişim Düzeneği Gücü
14349Access LevelErişim Düzeyi
14350deny accesserişim engelle
14351Access deniedErişim Engellendi
14352access barrederişim engelli
14353Access RightErişim Hakkı
14354change access rightserişim haklarını değiştir
14355Access ErrorErişim Hatası
14356Access AccountErişim Hesabı
14357Access-RequestsErişim ıstekleri
14358Access-AcceptsErişim Kabul
14359Access doorErişim kapısı
14360access lock, privacy lockerişim kilidi
14361access restrictionserişim kısıtlamaları
14362access code, access codingerişim kodu
14363accessibilityerişim kolaylığı
14364access control methodserişim kontrol yöntemleri
14365access listerişim listesi
14366access modeerişim modu
14367Access PointErişim Noktası
14368Access NumberErişim Numarası
14369Access Numbererişim numarsı
14370Access deniedErişim reddedildi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir