Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
14551threshold, edge, vergeeşik
14552subprimeeşik-altı ipotekli
14553inspiration, inspireesin
14554to be inspiredesinlenmek
14555breezeesinti
14556breezyesintili
14557slave, ether, captiveesir
14558captoresir alan kimse
14559captureesir alma
14560protectiveesirgeyici
14561equal, equal toeşit
14562does not equaleşit değil
14563does not equaleşit değildir
14564equal signeşit imi
14565equal row heightseşit satır yükseklikleri
14566equal column widtheşit sütun genişliği
14567equal emphasiseşit vurgu
14568equalizationeşitleme
14569to equateeşitlemek
14570equityeşitlik
14571AccreditationEşitlik Belgesi
14572adequationeşitlik durumu
14573equality constrainteşitlik kısıtı
14574egalitarianeşitlikçi
14575equationseşıtlıkler
14576inequality constrainteşitsizlik kısıtı
14577equal, equal to, equalseşittir
14578equals loweşittir düşük
14579equals deferredeşittir ertelenmiş
14580equal signeşittir ımi

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir