Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
14581equal signeşittir işareti
14582equals normaleşittir normal
14583equals higheşittir yüksek
14584escalopeeskalop
14585rhombus, rhombeşkenar dörtgen
14586rhomboganoideaeşkenarpullular
14587from, long goneEski
14588Ashureski bir Asur şehri
14589clepsydraeski bir çeşit su veya civa saati
14590gigueeski bir ingiliz dansı
14591arquebuseski bir tür silah
14592arbalisteski dönemlere ait bir yaylı tüfek
14593Old WorldEski Dünya
14594converting old formeski form dönüştürülüyor
14595Force RevertEski Haline Dönüştür
14596backwards compatibilityeski ile uyumluluk
14597fustyeski kafalı
14598fogeyeski kafalı kimse
14599ex code 93eski kod 93
14600Add Matches to ListEski Listeye Ekle
14601aged cheeseeski peynir
14602confirm old pineski pin'i onayla
14603From Program GroupEski Program Grubu
14604error renaming old utilitieseski programları yeniden adlandırma hatası
14605converting old reporteski rapor dönüştürülüyor
14606auspexeski Roma'da kahin
14607converting old table propertieseski tablo özellikleri dönüştürülüyor
14608broughameski tip bir otomobil
14609BeelzebubEski yakındoğu kültlerinde şeytan
14610Cyclopseski Yunan efsanelerinde tek gözlü dev

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir