Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
14671unique, unequalledeşsiz
14672aesthetic, aestheticalestetik
14673estonianestonca
14674EstoniaEstonya
14675estonianestonya dili
14676estonian (iso)estonya dili (iso)
14677estonia:eeestonya:ee
14678gear, wareeşya
14679property irregularity reporteşya karışıklık raporu (PIR)
14680check ineşyayı tutma
14681codirectional interfaceeşyönlü arabağ
14682contour lineseşyükselti eğrileri
14683contour mapeşyükselti haritası
14684simultaneouseşzamanlı
14685concurrenteşzamanlı aynı zamanda olan
14686synchronous behavioureşzamanlı davranış
14687asynchronouseşzamansız
14688asynchronous computereşzamansız bilgisayar
14689asynchronous multiplexingeşzamansız çoğullama
14690Async dataEşzamansız veriler
14691fleshet
14692et inertiaet eylemsizlik
14693et squareet kare
14694cracklingset kırıntıları
14695et damperet önleyici
14696et rampet rampa
14697clingstone peachet şeftalisi
14698et sineet sinüs
14699lamb sautéet sote
14700et frictionet sürtünme

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir