Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
14761domain adminetki alanı yöneticisi
14762find my domainetki alanımı bul
14763domainsetki alanları
14764cross-domainetki alanları arası
14765influence quantityetki büyüklüğü
14766aftereffectetki sonrası
14767action and reactionetki-tepki
14768domainetki yöresi
14769to attract, to impress, to sway, to influenceetkilemek
14770affected roleetkilenen rol
14771delete all affected filesetkilenen tüm dosyaları sil
14772dependentsetkilenenler
14773effectsetkiler
14774interactionetkileşim
14775interactionaletkileşim sel
14776to interactetkileşimde bulunmak
14777interactive, conversationaletkileşimli
14778compact disk-interactive (cd-i)etkileşimli yoğunteker
14779fascinating, impressive, piquantetkileyici
14780InfluentialEtkili
14781efficientlyetkili biçimde
14782eloquenceetkili konuşma sanatı
14783effectiveetkili olan
14784impactetkililik
14785active, effective, ActivatedEtkin
14786effective areaetkin alan
14787Active Receive, Active AcquireEtkin Alma
14788Active callEtkin arama
14789active redundancyetkin artıklık
14790active linketkin bağlantı

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir