Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
14821active countermeasuresetkin karşı önlem
14822Active recordEtkin kayıt
14823Active BorderEtkin Kenarlık
14824Active code page not available from CON deviceEtkin kod sayfası CON aygıtından kullanılamıyor
14825Active ControlEtkin Kontrol
14826Active UsersEtkin Kullanıcılar
14827Hot List, hotlistEtkin Liste
14828Active MacroEtkin Makro
14829enabled?etkin mi?
14830Active ModulesEtkin Modüller
14831active objectetkin nesne
14832Hot SpotEtkin Nokta
14833Ask on HotspotsEtkin Noktada Sor
14834active elementetkin öğe
14835inactiveetkin olmayan
14836inactive linketkin olmayan bağlantı
14837Inactive TitleEtkin Olmayan Başlık
14838Inactive Title BarEtkin Olmayan Başlık Çubuğu
14839inactive nodeetkin olmayan düğüm
14840inactive stateetkin olmayan durum
14841Inactive ChartEtkin Olmayan Grafik
14842inactive line, idle lineetkin olmayan hat
14843inactive recordetkin olmayan kayıt
14844Inactive BorderEtkin Olmayan Kenarlık
14845disabled textetkin olmayan metin
14846inactive windowetkin olmayan pencere
14847Inactive Window BorderEtkin Olmayan Pencere Kenarlığı
14848inactive programetkin olmayan program
14849inactive pageetkin olmayan sayfa
14850Inactive BorderEtkin Olmayan Sınır

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir