Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
14851inactive terminaletkin olmayan uçbirim
14852Active SessionsEtkin Oturumlar
14853active homingetkin özgüdüm
14854Active WindowEtkin Pencere
14855Active Window BorderEtkin Pencere Kenarlığı
14856flash active windowetkin pencere yanıp sönsün
14857Active Window HelpEtkin Pencere Yardımı
14858ActivePrinterEtkin Printer
14859Active ReportEtkin Rapor
14860Active CaptionEtkin Resim Yazısı
14861active risketkin risk
14862Active templateEtkin şablon
14863Active PageEtkin Sayfa
14864Active selectionEtkin seçim
14865Active BorderEtkin Sınır
14866Active SignalsEtkin Sinyal
14867absorption cross-sectionetkin soğurma alanı
14868Active queriesEtkin sorgu sayısı
14869active presentationetkin sunu
14870Active FiltersEtkin Süzgeçler
14871active threat, active menaceetkin tehdit
14872Active TunnelsEtkin Tüneller
14873Active WebEtkin Web
14874active reflectoretkin yansıtıcı
14875flash active caption baretkin yazı çubuğunu yanıp söndür
14876Active printerEtkin yazıcı
14877Active HighEtkin Yüksek
14878effective heightetkin yükseklik
14879enable ... into... etkinleştir
14880activatoretkinleştirici

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir