Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
1471BaselineAlt Çizgi
1472Include Subdirectories, IncludeSubDirAlt Dizinlerle Birlikte
1473file under idalt dosya no
1474labiumalt dudak
1475child nodesalt düğümler
1476Alt stateAlt durumu
1477child levelalt düzey
1478low-level languagealt düzey dil
1479down-level rasalt düzey ras
1480Indicate Expandable BranchesAlt Düzeyi Olanları Göster
1481expand branchalt düzeyleri göster
1482expand branchalt düzeylerini göster
1483underpassalt geçit
1484Alt Gr keyAlt Gr tuşu
1485Alt Graphics stateAlt Graphics durumu
1486subgroupalt grup
1487downstairsalt kat
1488hyponymalt kavram
1489bottom sidealt kenar
1490bottom marginalt kenar boşluğu
1491bottoms, bottom edgesalt kenarlar
1492bottom border, bottom marginalt kenarlık
1493subcontinentalt kıta
1494diagnol downalt köşegen
1495define subsetsalt küme tanımla
1496subpolaralt kutup
1497lower courtalt mahkeme
1498clear submenualt menüyü temizle
1499create childrenalt öğe oluştur
1500delete childrenalt öğe sil

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir