Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
15061evolutionaryevrimsel
15062phylogenetic systematicsevrimsel sistemetik
15063convolutionevrişim
15064convolution integralevrişim tümlevi
15065to convolveevriştirmek
15066HomeCityEvşehir
15067HomePhoneEvTelefonu
15068HomeCountryEvÜlke
15069sinkevye
15070excel nameexcel adı
15071excel research versionexcel araştırma sürümü
15072excel research version userexcel araştırma sürümü kullanıcısı
15073excel linksexcel bağlantıları
15074excel worksheetexcel çalışma sayfası
15075excel chartexcel çizelgesi
15076excel filesexcel dosyaları
15077export to excelexcel'e ver
15078excel chartexcel grafiği
15079excel controlexcel kontrol
15080excel macrosexcel makroları
15081excel menu or help keyexcel menü veya yardım tuşu
15082excel tableexcel tablosu
15083Import Excel DataExcel Verisi Al
15084Answer WizardExcel Yardımı
15085excelfileexceldosyası
15086exchange aliasexchange diğer adı
15087exchange serverexchange sunucusu
15088exchange tableexchange tablosu
15089exe / dll fileexe / dll dosyası
15090exe serverexe sunucusu

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir