Turkish English Dictionary
Turkish English Dictionary


IDEnglishTurkish
15631non- financial assetsfinansal olmayan varlıklar
15632financial performancefinansal performans
15633financial reportingfinansal raporlama
15634financial riskfinansal risk
15635hedgingfinansal riskden korunma
15636hedging instrumentfinansal riskden korunma aracı
15637hedging relationshipfinansal riskden korunma ilişkisi
15638hedge effectivenessfinansal riskden korunma işleminin etkinliği
15639hedge accountingfinansal riskden korunma muhasebesi
15640hedging reservefinansal riskden korunma yedeği
15641hedged itemfinansal riskden korunmaya konu kalem
15642financial capitalfinansal sermaye
15643preparersfinansal tablo düzenleyicileri
15644presentation currencyfinansal tabloda kullanılan para birimi
15645financial statementsfinansal tablolar
15646set of financial statementsfinansal tablolar seti
15647translation of the financial statementsfinansal tabloların bir başka para biriminden ifade edilmesi
15648preparation and presentation of financial statementsfinansal tabloların hazırlanması ve sunumu
15649users of financial statementsfinansal tabloların kullanıcıları
15650financial guaranteefinansal teminat
15651financial assetfinansal varlık
15652amortised cost of a financial asset or financial liabilityfinansal varlık veya yükümlülüklerin etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş değeri
15653financingfinansman
15654financing devicefinansman aracı
15655financing activitiesfinansman faaliyetleri
15656financial expensesfinansman giderleri
15657financial planfinansman planı
15658cup, chalicefincan
15659cupfulfincan dolusu
15660acetabularfincan şeklinde

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir